Lösdrift

Allmänt
Med lösdrift strävar man till att få hästen att leva ett så naturligt hästliv som möjligt. Exakt som hästar i frihet, vildhästar, lever kan man förstås inte få det, men man kan alltid göra det bästa av situationen på sin egen gård.

 

Hur lever en häst i sin naturliga miljö då??

 

Den lever flockliv tillsammans med andra hästar 24 timmar i dygnet.

 

I en naturlig miljö betar hästen 18-20 timmar per dag, hästen har en liten magsäck och behöver ett kontinuerligt intag av små mängder föda. Vilket också är nödvändigt eftersom magsäcken producerar matsmältningssyror och om den förblir tom en längre tid så kan inre väggar skadas av syrorna, och bakteriebalansen i inälvorna rubbas.

 

Hästen är i ständig rörelse och vilar endast korta perioder i taget oberoende om det är dag eller natt.I genomsnitt rör sig en vilt levande häst 15 km varje dag.Hästen har ingen dygnsrytm som vi människor, den sover inte 8 timmar per natt.

 

I en naturlig miljö utsätts hästen för att temperaturen ständigt och gradvis varierar. Den har utmärka fungerande temperaturreglerande mekanismer i huden som gör att den kan hålla sin kroppstemperatur på 38 grader. Dessutom tål hästen kyla cirka 20 gånger bättre än vi människor.

 

 

Här på vår lösdrift har vi försökt efterlikna hästens naturliga miljö genom att

 

Utfodring

För utfodring av grovfoder med fri tillgång (begränsad) använder vi för tillfället stora mjuka nät som passar för rundbal. Hålstorleken är 3*3cm, vilket verkar passa bra för hösilage. Hästarna får arbeta lagom mycket för att få sitt foder.

 

Förut använde vi höhäckar. Vi testade med galler med olika hålstorlekar, 7*10cm, 5*5cm och 5*2,5cm med varierande Karamba resultat beroende på om vi använde hö eller hösilage och om gallret var hårt eller mjukt. Hos oss verkar höpåsarna att fungera bättre, speciellt när man har dem på marken inne i en ring.

 

 

 

 

Vatten

Ett par vattenkoppar finns inne i hagen med värmeslinga så att vattnet inte fryser vintertid. Denna lösning är ett måste med många hästar.

 

 

Ligghallar

På betesdelen finns två modulbyggda flyttbara ligghallar på 50 m² vardera. Inne i ligghallarna finns bark i botten och halmbädd ovanpå.

I

 

Skogen

Här trivs hästarna, de är duktiga att ta sig fram mellan träden i alla gångarter. Skogen har på ett par år blivit full av mysiga stigar.